(Linux) Zorin OS 6 Review

Nhận xét
– Đạt được mục tiêu: Làm cho giao diện thật giống Windows
– Về long term, Zorin không có ý nghĩa nhiều vì người dùng sẽ chuyển sang Ubuntu (main stream của Zorin)
– Repository dùng Ubuntu
– Giao diện màu xanh, start menu giống Windows XP/7
– Dùng Gnome nhưng khá giống KDE (?) Lạ thật
– Sau khi cài đặt, apt-get update bị lỗi