MS Office 2010 – Vietnamese – Giao diện Tiếng Việt

– Dịch chưa chuẩn
– Nhiều từ xa lạ
– Kiểm tra chính tả tương đối kỹ lưỡng

Advertisements

Nguyên tắc rất đơn giản: Time management

Hi team,

# Viết chơi tí cho vui nhé.

Một ngày chỉ có 24h, trừ 8 tiếng ngủ và 8 tiếng chơi bời,
ta còn 8 tiếng để làm việc.

Cũng với 8h đó, tùy vào khả năng, cách bố trí thời gian, công việc, độ ưu tiên hợp lý

mà mình có thể làm việc hiệu quả hơn.

Thủ tướng chính phủ quản lý tới 90 triệu dân hay cả 1 tỉ 4 dân có lẽ phải là người rất giỏi.

Người nào không quản lý nổi chính công việc của cá nhân mình
thì có lẽ không/chưa có cơ hội làm team lead (quản lý 1, 2, 3 người)

hay project manager quản lý nhiều việc và nhiều người hơn nữa 🙂

http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_HTE.htm