Child development (3-year-old)

Nguyên tắc nuôi dạy con (đã thống nhất rồi thì không quay lại tranh luận nữa)
1. Tự lập (tự làm lấy)(Nhật/Mỹ)
2. Tự chủ (Nhật/Mỹ)
3. Lễ phép (Việt Nam)

Các kỹ năng cần cho độ tuổi 2-3
1. Toán (cộng trừ nhân chia)
2. Ngôn ngữ
– Tiếng Việt
3. Ngoại ngữ (Nhật/Anh): Biết đếm 1-100-1000
4. Biết cộng trừ nhân chia
5. Vận động (đá bóng): Đặt lòng, gót, má, đánh đầu 😀

Công cụ
1. Sách in (tô màu, toán, truyện cổ tích, chữ cái Anh/Việt/Nhật)
2. Game giáo dục trên máy tính bảng (Android)
3. Các trò chơi khác mua ngoài thị trường

Milestones check
Ví dụ:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002014.htm
http://www.webmd.com/parenting/guide/3-to-4-year-old-milestones
http://www.cyh.com/HealthTopics/HealthTopicDetails.aspx?p=114&np=122&id=1888
http://www.healthychildren.org/English/ages-stages/preschool/pages/Developmental-Milestones-3-to-4-Year-Olds.aspx?nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token

-> Tự check và đặt ra milestone, mục tiêu cho việc giáo dục của cha mẹ với con cái

Nguồn tài liệu:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Child_development

2. Internet, với từ khóa thích hợp