Microsoft FUD: Migration to Linux/LibreOffice actually costs less than Windows/MS Office

Microsoft nói rằng việc chuyển từ Windows XP, Office 2003 sang LiMux (Linux) và OpenOffice.org của thành phố Munich thực chất sẽ tiết kiệm ít hơn nếu vẫn dùng nguyên Windows.

Theo nguồn tin không công bố, Microsoft cho rằng việc chuyển sang Linux là tốn kém hơn, éo cần phải chứng minh, do đó họ éo cần công bố kết quả so sánh việc chuyển đổi dựa trên Total Cost of Ownership.

cf. http://www.itworld.com/open-source/337658/microsoft-wont-release-study-challenged-success-munichs-linux-migration

Advertisements

My calendar

There is no excuse for being brief on Android.