What PHP full stack developers need

Thu nhập của một full stack developers
– Khoảng 1000$+ theo giá thị trường ở thời điểm hiện tại, tháng 6 năm 2016

PHP full stack developer là gì
– Là một senior web developers
– Làm được tất cả mọi việc, từ việc nhận yêu cầu từ khách hàng, phân tích, đề xuất, estimate, thiết kế, lập trình, sửa lỗi, test, triển khai, bảo trì

PHP full stack developers làm gì (cụ thể hơn)?
– Thiết kế đồ hoạ, sử dụng, ví dụ Photoshop, Illustrator,
– Frontend technologies: HTML, CSS, JavaScript, PHP
– Backend technologies: PHP và các công nghệ liên quan
– Quản trị server
– Network
– Và những gì liên quan khác, cần cho công việc
– Tư thế sẵn sàng làm những việc gì cần, khó hay dễ, thú vị hay nhàm chán… để hoàn thành công việc

Development stack gồm những công nghệ gì
– LAMP (OS: Linux (và OS khác như Windows nếu cần), Web/application server: Apache/nginx, Database: MariaDB/MySQL/PostgreSQL, PHP (với ngôn ngữ script khác: Ruby, Python…)
– Quản trị, theo dõi, vận hành hệ thống
– UI/UX, design

Cụ thể hơn về các công nghệ

Quản trị hệ thống:

 1. Linux, shell scripting (cơ bản)
 2. Cloud computing: Amazon, Rackspace…
 3. Background processing: Gearman, Redis
 4. Search: Elasticsearch, Sphinx, Solr
 5. Caching: Varnish, Memcached, APC / OpCache
 6. Monitoring: Nagios

Công cụ phát triển Web:

 1. Version control: Git, Mercurial, SVN
 2. Virtualization: VirtualBox, Vagrant, Docker

Back-end tech:

 1. Web servers: Apache, Nginx
 2. Programming language: PHP, NodeJS, Ruby
 3. Database: MySQL, MongoDB, Cassandra, Redis, SQL / JSON

Design:

 1. Converting website design into front-end code
 2. UI
 3. UX
 4. Mockup tools như balsamiq
 5. Thiết kế màn hình/giao diện

Biết thêm về mobile technologies

 1. iOS
 2. Android
 3. Hybrid: PhoneGap, Appcelerator

Các kỹ năng khác:

 1. Thiết kế, lập trình web service
 2. Phân tích, thiết kế database
 3. Phân tích nghiệp vụ, viết tài liệu đặc tả nghiệp vụ
 4. Phân tích, viết tài liệu thiết kế cơ bản, chi tiết
 5. Test tự động
 6. Developer testing
 7. Tự động hoá (dùng shell script)

Advertisements

Members Left Because of Technical Debt

Tình hình:
Thành viên dự án xin nghỉ và lý do là "em thấy mã nguồn bẩn quá" và "làm mãi ở dự án, gần một năm mà không học được gì"

Phân tích lý do:
Khi nhận được thông tin member xin nghỉ, quản lý/SM giả định nhiều lý do: Lương, thưởng thấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp, lý do cá nhân, bạn bè lôi kéo.
Member xin nghỉ vì họ có lý do nào đó, mỗi tình huống xin nghỉ đều có lý do khác nhau, và trong trường hợp này "mã bẩn", "không học được gì" là hai lý do chính

Mã nguồn bẩn:
Đây là một dạng technical debt. Dự án đã phát triển trong trạng thái không kiểm soát về mã nguồn, kiến trúc. Một số biểu hiển về sự bẩn của mã nguồn:

 • Nghiệp vụ lung tung
 • Đọc code spaghetti không hiểu được, học khó hiểu
 • Với yêu cầu từ khách hàng, developer phải đi "mò" những yêu cầu ẩn
 • Dự án có nghiệp vụ phức tạp nhưng không có tài liệu về nghiệp vụ, quy trình, thiết kế
 • Dự án sử dụng CodeIgnitor như mô hình MVC và kiến trúc không được tuân thủ tốt
 • Coding convention không được tuân thủ
 • Không có tài liệu thiết kế database. DB không có annotation
 • Luôn xảy ra nhu cầu cần sửa đổi cấu trúc DB, tên trường trong DB do thay đổi nghiệp vụ
 • git pull request không được review (dù có cơ chế approve) tốt
 • (HMLT) Data table đơn giản, ít chức năng, cần phải code nhiều khi có yêu cầu thay đổi từ khách hàng (như: sorting, hide/unhide trường, dữ liệu, điều chỉnh độ rộng cột, hàng, inline edit cell (giống Excel)

Không học được gì:

 • Dự án không thực sự có một người mạnh về kỹ thuật ở mức "technical lead", dẫn dắt team về định hướng kỹ thuật
 • Kỹ thuật sử dụng trong dự án không có gì nổi trội
 • Không được hướng dẫn
 • Không được hỗ trợ gì nhiều từ những người có kinh nghiệm hơn (họ bận việc khác)
 • Phản biện: Liệu member này thiếu sự tự giác, tự chủ, cầu tiến hay không?
 • Các framework kỹ thuật dùng trong dự án cũ kỹ
 • Dự án/sản phẩm thiếu một vision dài hạn và mục tiêu ngắn hạn (member lo lắng cho tương lai của dự án/của bản thân mình)

​Giải pháp:

 1. Trả nợ technical debt càng sớm càng tốt
 2. Viết tài liệu cho hệ thống
 3. Viết thiết kế cho hệ thống
 4. Tổng hợp know-how, kiến thức cho hệ thống, từ developers, members trong team
 5. Tổ chức test festival để thu thập kiến thức, tìm ra một cái nhìn chung về cách hệ thống chạy, requirement, tìm lỗi hệ thống
 6. Tổ chức code review festival để chia sẻ hiểu biết về code, tìm ra bất cập về mã nguồn
 7. Tổ chức retrospective thường xuyên để tìm ra những điểm bất cập, những điểm cần/có thể improve