MHST 2013: Anh Long cò vẫn ủn hộ phần tinh thần. Hoàng Anh phong đợ nguy hiểm hơn sau nghỉ s inh :)

Advertisements

Vietnamnet

Viber, Skype có cần đăng ký hoạt động ở Việt Nam như một telco không nhỉ? Chả mấy chỗ mà họ phình ra hơn Viettel đâu. http://www.itworld.com/networking/347950/french-regulator-says-skype-must-regist er-telco-or-risk-prosecution

.

Advertisements

Gặp gỡ ict 2013

There is no excuse for being brief on Android.

Advertisements