AOCLIFE recorded games collection

AOCLIFE recorded games collection
(for Age of Empires – The Conqueror Pack)

Or you download a single big file here:
https://drive.google.com/folderview?id=0B_yTAMTGImlvYXA3M0ZXd1FHMDA&usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_yTAMTGImlvYXA3M0ZXd1FHMDA

aoclife recorded games:
https://drive.google.com/folderview?id=0B25NlalbIbWdWnZjYkpPQ0ZIS3M&usp=sharing

https://mega.nz/#F!xZgkUaoT!VwPwKrtmNL_nenyCimGqSQ

ref.
http://aoczone.net/viewtopic.php?f=3&t=46168
https://web.archive.org/web/20080229161936/http://aoclife.ddo.jp/aoc/recs/aoc-recs/?
http://vns-clan.org/Forum/showthread.php?6577-AoCLife-is-back

Advertisements

Đọc lại: Lời thú tội của một sát thủ kinh tế

​Bản chất của việc cho vay: Tạo ảnh hưởng, gây ra sự lệ thuộc, một dạng thức mới của chủ nghĩa đế quốc.
Họ cho vay với hy vọng trong thâm tâm là nước cho vay không bao giờ trả nợ được và lệ thuộc, gần như là vĩnh cửu.

Indonesia, Trung Mỹ là các ví dụ.

Đấy là kết luận của cuốn

Lời thú tội của một sát thủ kinh tế:
http://gold24k.info/upload/satthukinhte.pdf