yun52.com – do you review code and commit

Cảm nhận khi đọc những dòng comment sau trong code (index.html)
– Không review code
– Deploy thủ công
– Tăng lương đi
– Đuổi cổ lập trình viên này đi (hắn đáng ra đi)

Nhưng mà, ít tiền, ít người thì phải làm thế nào?

http://yun52.com/index.html

*这个公司没有年终奖,兄弟别指望了,也别来了,我准备辞职了。
*另外这个项目很多意外×bug×,你坚持不了多久的,拜拜,祝好!

Advertisements

Google Deepmind: Can it reverse engineering the universe?

1997:
– DeepBlue beaten Gary Kasparov bằng brute force.
– Với cờ vua thì chỉ có khoảng 35 moves cho mỗi lần.

2016+:
– Google DeepMind chưa đánh bại vô địch thế giới cờ vua nào ở public nhé!
– Lý do: Số lượng vị trí có thể của cờ Go lớn hơn tổng số nguyên tử trong toàn vũ trụ (bàn cờ 19×19, trung bình có 250 khả năng đi cho mỗi lượt [do đó không brute force được theo kiểu của Chess])

Deepmind (super computer)
– 170 GPU
– 1200 CPU

Keywords:
– Deep neural networks
– Tree search
– Monte Carlo tree search
– Deep learning
– Neural networks

Liệu DeepMind có thể reverse engineering quy luật chúa tạo ra và vận hành vũ trụ?

http://deepmind.com/publications.html