Sky over Narita

There is no excuse for being brief on Android.

Advertisements

Project/Product Development Velocity

Velocity (vận tốc) đánh giá tốc độ chạy của dự án.

Dự án chạy “ì ạch” trong thời gian đầu của dự án vì nhiều lý do như: – Team chưa quen cách làm việc
– Phải chuẩn bị kiến thức background
– Chưa rõ yêu cầu công việc

Dự án/sản phẩm càng chạy thì team càng trưởng thành, thuần thục hơn, do đó velocity cũng tăng.

http://www.versionone.com/Agile101/Agile-Scrum-Velocity/
http://en.wikipedia.org/wiki/Velocity_%28software_development%29

Tình hình/tiến độ nhóm xboy MHST13-13

Chào cả nhà.

Đây là MoM của nhóm xboy MHST13-13 tuần vừa rồi.
Xin chia sẻ cùng các bạn sinh viên và các mentor.

http://pastebyme.blogspot.jp/2013/07/saturday-13-july-2013-meeting-of-minutes.html

Đánh giá/khuyến nghị:

– Không hề có commit nào từ 2013/07/06

– Vậy team phải commit code từ local lên

– Liên lạc thưa. Trong (quản lý) dự án, liên lạc (nominication) cực kỳ quan trọng

Xem: http://www.flickr.com/photos/vuhung/7259390614/

– Triệu chứng sinh viên: Riêng tuần vừa rồi là có (http://en.wikipedia.org/wiki/Student_syndrome).

Team chỉ cần tập trung lại, bàn bạc và đi tiếp.

Đây là triệu chứng phổ biến (ngay cả với người có kinh nghiệm)

Từ nay tới cuối dự án, team sẽ code, code và code

(theo kiểu iteratve/agile)

Tham khảo thêm:
http://wiki.vfossa.vn/mhst:mhst2013:projects:status

– SCM: http://www.hostedredmine.com/projects/xboy/repository
– Mailing list: https://groups.google.com/forum/#!forum/mhst13-13-fuhn

Tình hình nhóm xb0y MHST2013-13

Chào cả nhà,

Đây là MoM của sprint 3 của nhóm xb0y 13
http://pastebyme.blogspot.jp/2013/07/saturday-06-july-2013-meeting-of-minutes_6777.html

Việc đã xong

– Làm quen

– Warm-up

– Training kỹ thuật

– Làm mockup (sẽ done 100% sớm)

Từ tuần sau, nhóm sẽ tiến hành code, code và code cho tới cuối dự án.

Thực ra, trong quá trình code, sẽ có nhiều issue

và sẽ được giải quyết case by case.

Một vài bài học rút ra:

Tránh tâm lý sinh viên (cho cả mentor và sinh viên)

– Contact thường xuyên (communication là quan trọng)