Authentication with your palm vein

​Cứ như là trong phim viễn tưởng ấy nhỉ: Login bằng hồng cầu trong lòng bàn tay. http://www.techweekeurope.co.uk/news/fujitsu-laptop-palm-vein-authentication-133022?pid=2033#gallery-nme

Advertisements

Adobe​​​ Flash là plugin gây crash nhiều nhất cho Firefox.

​Flash là plugin gây crash nhiều nhất cho Firefox.

https://crash-stats.mozilla.com/topcrasher/products/Firefox/versions/25.0/crash_type/plugin?days=7

Advertisements

Shinjuku

Advertisements