Authentication with your palm vein

​Cứ như là trong phim viễn tưởng ấy nhỉ: Login bằng hồng cầu trong lòng bàn tay. http://www.techweekeurope.co.uk/news/fujitsu-laptop-palm-vein-authentication-133022?pid=2033#gallery-nme

Advertisements